Administrerad eller icke-administrerad dedikerad server

  • Dela

Administrerad eller icke-administrerad dedikerad server?  

Det svåraste är redan klart och du har beslutat dig för en hosting-lösning med dedikerad server, eftersom du behöver höga prestanda, ordentlig bandbredd och väl tilltaget hårddiskutrymme.  Nu måste du bara bestämma dig för om du vill ha en administrerad tjänst eller om du vill adminsistrera servern själv. Båda alternativen är utmärkta, men avgörande för valet är dels din interna kompetens, hur mycket ansvar du vill ta, liksom omvänt hur mycket du kan tänka dig att betala för en administreringstjänst. 

Saknar du skickliga IT-medarbetare ska du definitivt välja att låta webbhotellet administrera din dedikerade server

Icke-administrerad

Med en icke-administrerad dedikerad server har du själv hela ansvaret för underhåll och uppdatering av serverns programvara och operativsystem (konfiguration av servern, uppdatering av programvara, virus- och spammskydd, osv…). Detta har dock fördelen att du kan göra vad du vill med servern. Eftersom du får root-rättigheter på servern får du fler möjligheter att anpassa den till dina behov. Du kan installera vilken kontrollpanel du vill, liksom alla program du så önskar. Detta är en bra lösning om du har en erfaren webbmaster anställd i företaget, så att ni kan ta vara på alla mnöjligheter som friheten med en icke-administrerad hosting ger, samtidigt som ni har kompetensen att adminstrera servern. Har ni inte den kompetensen internt, bör ni dock välja en lösning med en administrerad dedikerad hosting. Fördelen med en icke-administrerad server är förstås främst en kostnadsfråga, dvs. att betala 700 kronor istället för 1700.


Med en icke-administrerad dedikerad server har du själv hela ansvaret för underhåll och uppdatering av serverns programvara och operativsystem

Administrerad dedikerad server

En lösning med en adminstreraed server är helt klart dyrare, men du slipper å andra sidan oroa dig över administrationen av din server, vilket är en ganska komplicerad historia. Webbhotellet tar hand om konfiguration av server, inklusive program- och säkerhetsuppdateringar och allmänt underhåll. Nackdelen är att du själv får en begränsad frihet att välja programvara och operativsystem (olika varianter av Linux eller Windows), mängden bandbredd och hårddiskytrymme, liksom processor och kontrollpanel (oftast cPanel eller PLESK). Detta är den bästa lösningen om du inte har kompetensen eller tiden för att ägna dig åt att administrera servern.

Oavsett om du väljer en administrerad eller icke-administrerad så ligger ansvaret för underhåll av den fysiska servern alltid på hosting-företaget. Du leasar den fysiska servern, som förvaras i ett skyddat datacenter, och maskinvaran underhålls och övervakas av det administrativa teamet, som oftast finns på plats dygnet runt. 

  • 1
  • 0

Folk som läste detta läste även .

Oops!

You have already voted today.

Come back in 24h!